Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Redzie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki MOSIR w Redzie za 2020 rok


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU IREKREACJI

Reda

84-240 Reda, ul. ŁĄKOWA 59

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporządzone

na dzień 31-12-2020 r.

Adresat:

Gmina Miasto Reda

Wysłać bez pisma przewodniego

02A065E3338469A6

0x01 graphic

Numer identyfikacyjny REGON

000662400

Stan na koniec roku poprzedniego

Stan na koniec roku bieżącego

I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)

9 282 311,91

9 430 092,29

I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)

1 970 189,49

2 006 872,12

I.1.1.

Zysk bilansowy za rok ubiegły

0,00

0,00

I.1.2.

Zrealizowane wydatki budżetowe

1 800 648,61

1 501 394,73

I.1.3.

Zrealizowane płatności ze środków europejskich

0,00

0,00

I.1.4.

Środki na inwestycje

0,00

0,00

I.1.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

0,00

I.1.6.

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne

169 540,88

505 477,39

I.1.7.

Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

0,00

I.1.8.

Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00

I.1.9.

Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący

0,00

0,00

I.1.10.

Inne zwiększenia

0,00

0,00

I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

1 822 409,11

1 847 193,87

I.2.1.

Strata za rok ubiegły

1 470 523,30

1 637 435,67

I.2.2.

Zrealizowane dochody budżetowe

326 804,56

209 758,20

I.2.3.

Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły

0,00

0,00

I.2.4.

Dotacje i środki na inwestycje

0,00

0,00

I.2.5.

Aktualizacja środków trwałych

0,00

0,00

I.2.6.

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

9 500,00

0,00

I.2.7.

Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

0,00

I.2.8.

Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00

I.2.9.

Inne zmniejszenia

15 581,25

0,00

II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)

9 430 092,29

9 589 770,54


III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)

-1 637 435,67

-1 562 650,59

III.1. zysk netto (+)

0,00

0,00

III.2. strata netto (-)

-1 637 435,67

-1 562 650,59

III.3. nadwyżka środków obrotowych

0,00

0,00

IV. Fundusz (II+,-III)

7 792 656,62

8 027 119,95


0x08 graphic
0x01 graphic

Wyjaśnienia do sprawozdania

Jolanta Dylewska

główny księgowy

2021-03-16

rok, miesiąc, dzień

Jerzy Conradi

kierownik jednostki

02A065E3338469A6

BeSTia

Strona 1 z 3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jerzy Conradi 10-06-2021 19:37:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jerzy Conradi 10-06-2021
Ostatnia aktualizacja: Jerzy Conradi 10-06-2021 19:38:05